ทุเรียนแฟร์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของศรีสะเกษ

งานแสดงสินค้าทุเรียนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในศรีสะเกษซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลและยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จนถึงปัจจุบันยอดขายทุเรียนจากงานเพิ่มสูงขึ้นกว่า 13 ล้านบาท เมื่อรวมกับนิทรรศการยางพารางานแสดงสินค้าลาวาทุเรียนน่าจะช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจังหวัดมากกว่าร้อยละ 10

เขากล่าวว่าศรีสะเกษเคยอยู่ในอันดับที่ 71 จาก 77 จังหวัดในแง่ของจีดีพี แต่การตัดสินจากเศรษฐกิจที่สดใสของเราในปัจจุบันเราควรอันดับที่ดีขึ้นภายในสิ้นปีนี้ เขามั่นใจว่าศรีสะเกษจะอยู่ในอันดับที่ไม่น้อยกว่า 60 ในตอนนั้น วีระศักดิ์กล่าวว่างานลาวาทุเรียนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายนได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก “ นอกจากการขายในงานนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถสร้างรายได้จากโรงแรมร้านอาหารร้านค้าและฟาร์มท้องถิ่นอีกมากมาย” วีระศักดิ์กล่าว เขาเชื่อว่าการไหลของนักท่องเที่ยวสร้างกระแสเงินสดมากกว่า 100 ล้านบาท Sawang Kalapat หัวหน้าการเกษตรของศรีสะเกษกล่าวว่านักท่องเที่ยวไม่เพียงแค่ได้ลิ้มรสทุเรียนในงาน แต่ยังซื้อผลไม้เป็นของที่ระลึกด้วย