ยูเครนเตรียมเปิดทัวร์ล่องแม่น้ำในเขตอันตราย

การพัฒนาเส้นทางล่องเรือสำหรับเขตอันตรายเรียบร้อยแล้วและทุกเส้นทางได้รับการตรวจสอบโดยอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณรังสีและได้รับการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว แผนการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ภายในเขตอันตรายนี้ริเริ่มโดยผู้ให้บริการทัวร์เนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเพิ่มสูงขึ้น 10 เท่าตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลตั้งอยู่ห่างจากกรุงเคียฟไปทางเหนือราว 110 กิโลเมตร และเคยเกิดอุบัติเหตุระเบิดครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 1968 อันเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ภายหลังอุบัติเหตุครั้งนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่โดยรอบโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลถูกระบุให้เป็นเขตหวงห้ามอยู่นานหลายทศวรรษ ต่อมาสืบเนื่องจากระดับรังสีลดลง พื้นที่ 30 ตารางกิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2010 และทางยูเครนเริ่มให้บริการทัวร์แบบมีผู้นำทางไปยังโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลเมื่อปี 2018